Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által tárgyalt előterjesztések


Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testület üléseinek anyagai találhatók meg.
Az összes előterjesztés megtekintéséhez kattintson
IDE!


A közgyűlés összes anyagának ülésenként történő letöltéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 71) - Frissít
Művelet Ülés időpontja Ssz. Cím Dokumentumok
Vélemény  2018.03.14  1  Pro Civitate Díj kitüntetések adományozása Burján Csaba és Knoch Viktor olimpiai bajnokok részére   Részletek
Vélemény  2018.03.14  2  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése   Részletek
Vélemény  2018.03.14  3  Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  4  Pécs Megyei Jogú Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  5  A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Napirendről levett előterjesztés  2018.03.14  6  A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékművének felállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Vélemény  2018.03.14  6  Trianoni kereszt felállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  7  Egyes önkormányzati hatósági ügyeket szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról   Részletek
Vélemény  2018.03.14  8  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végző közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltatási szerződés megkötése.   Részletek
Vélemény  2018.03.14  9  Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala   Részletek
Vélemény  2018.03.14  10  Pályázat kiírása a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására   Részletek
Vélemény  2018.03.14  11  Wolf Edit, az Apáczai Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése   Részletek
Vélemény  2018.03.14  12  Az Apáczai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  13  Közfoglalkoztatás tárgyában megkötendő szerződés   Részletek
Vélemény  2018.03.14  14  Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve 1. sz. módosításának elfogadása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  15  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása kapcsán kiadott KÖFOP-1.2.1. - VEKOP-16-17-00943 azonosító számú támogatói okirat 1. sz. módosításáról   Részletek
Vélemény  2018.03.14  16  A Pécs, Kazinczy u. 4/1. számú önkormányzati ingatlan terhére ingyenes szolgalmi jog alapítás   Részletek
Vélemény  2018.03.14  17  A Pécs, Pákolitz I. u. 33. sz. alatti ingatlan helyiségeinek használatba adása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  18  A Pécs, Benke dűlő 0208/36 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása   Részletek
Vélemény  2018.03.14  19  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények kapacitásbővítése   Részletek