Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által tárgyalt előterjesztések


Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testület üléseinek anyagai találhatók meg.
Az összes előterjesztés megtekintéséhez kattintson
IDE!


A közgyűlés összes anyagának ülésenként történő letöltéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 67) - Frissít
Művelet Ülés időpontja Ssz. Cím Dokumentumok
Vélemény  2017.12.14  1  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tiltakozó nyilatkozata   Részletek
Vélemény  2017.12.14  2  Pécs város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása és településképi arculati kézikönyvének elfogadása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  3  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  4  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 8/2015. (lll.31.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  5  az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   Részletek
Vélemény  2017.12.14  6  Egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézés tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  7  Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  8  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  9  A PÉTÁV Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  10  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint az Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  11  A Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, valamint pályázat kiírása az intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátására   Részletek
Vélemény  2017.12.14  12  Az Elszámolóház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  13  A Közgyűlés 2018. évi munkatervének jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  14  A Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve újra alkotásának tervezési feladatához szükséges fedezet biztosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  15  Energetikai szakfeladatok ellátásával kapcsolatos forrás biztosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  16  A Tüke Busz Zrt. 2018. évi folyószámla-hitelszerződésének és a kapcsolódó önkormányzati kezességvállalásnak a jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  17  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hitel- és kölcsönszerződéseinek módosítása   Részletek
Vélemény  2017.12.14  18  Döntés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. folyószámla hitelszerződése tárgyában   Részletek
Vélemény  2017.12.14  19  Döntés ingatlanapportról a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. részére   Részletek
Vélemény  2017.12.14  20  A Pécsi Eszközkezelő Kft. "v.a." eszközei tulajdonjogának térítés nélküli átvétele   Részletek