Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 59) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2017.09.28  247/2017.(IX.28.)  Hozzájárulás az Álllami Egészségügyi Központ pályázatának megvalósításához és ehhez kapcsolódóan földhasználati jog alapítása   Részletek
 2017.09.28  246/2017.(IX.28.)  A pécsi 4641 hrsz.-ú ingatlan (volt Bőrklinika) értékesítése   Részletek
 2017.09.28  245/2017.(IX.28.)  Üzemcsarnok építés a Pécsi Ipari Parkban tárgyú Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00004)   Részletek
 2017.09.28  244/2017.(IX.28.)  Üzemcsarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban tárgyú Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003)   Részletek
 2017.09.28  243/2017.(IX.28.)  Iparcsarnok kialakítása a pécsi Déli Ipari Parkban tárgyú Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005)   Részletek
 2017.09.28  242/2017.(IX.28.)  Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban tárgyú Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002)   Részletek
 2017.09.28  241/2017.(IX.28.)  Alkotmány utca, Nyár utca, Damjanich utca, Radnics utca és Kodály Zoltán utca által határolt terület kiemelt fejlesztési területté minősítése   Részletek
 2017.09.28  240/2017.(IX.28.)  Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 18. szá-mú módosításával összefüggő feladatokról   Részletek
 2017.09.28  239/2017.(IX.28.)  a PÉSZ 2017. évi 18. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadásáról, a településrendezési szerződések megkötéséről és a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003. (XI.27.) számú határozat módosításáról   Részletek
 2017.09.07  238/2017.(IX.7.)  Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések   Részletek
 2017.09.07  237/2017.(IX.7.)  Intézkedések a pénzügyi kötelezettségek teljesítésére   Részletek
 2017.09.07  236/2017.(IX.7.)  Beszámoló Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről a kifizetések alakulásáról   Részletek
 2017.09.07  235/2017.(IX.7.)  Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság Közgyűlés nyári szünetének idején átruházott hatáskörben hozott döntéseiről   Részletek
 2017.09.07  234/2017.(IX.7.)  A Pécs, Repkény dűlő 50626, 50627, 50624/2, 50638/2, 50639 hrsz-ú és a Hordós dűlő 50417/10 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása iránti kérelem.   Részletek
 2017.09.07  233/2017.(IX.7.)  A Pécs-Vasas B. utca 1. sz. alatti orvosi rendelő ingyenes vagyonkezelésbe vétele   Részletek
 2017.09.07  232/2017.(IX.7.)  A Misina tető fejlesztése című pályázat 2. számú támogatási szerződés módosításához kapcsolódó kiegészítő döntés (TOP-6.1.4-15-2016-00002)   Részletek
 2017.09.07  231/2017.(IX.7.)  Megállapodás a Pécs, Hirdi út fejlesztése tárgyú projekt kapcsán elkészült tervek átruházásáról (TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00005)   Részletek
 2017.09.07  230/2017.(IX.7.)  Biokom Nonprofit Kft. közfeladat-ellátási szerződésének módosítása   Részletek
 2017.09.07  229/2017.(IX.7.)  A 2014. év előtti időszakban keletkezett, víziközműre fordított keret felhasználása tárgyú keretmegállapodás mellékletének módosítása   Részletek
 2017.09.07  228/2017.(IX.7.)  A városi víziközmű 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása és a 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása   Részletek