Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 63) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2017.12.14  349/2017. (XII.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról   Részletek
 2017.12.14  348/2017.(XII.14.)  az óvodák alapító okiratának módosításáról   Részletek
 2017.12.14  321/2017.(XII.14.)  az Elszámolóház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról   Részletek
 2017.12.14  320/2017.(XII.14.)   a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint pályázat kiírásáról az intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátására   Részletek
 2017.12.14  319/2017.(XII.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint az Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról   Részletek
 2017.12.14  316/2017.(XII.14.)  Pécs Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról   Részletek
 2017.11.16  314/2017.(XI.16.)  Polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről   Részletek
 2017.11.16  313/2017.(XI.16.)  A Csorba Győző Könyvtár előirányzat átcsoportosítás iránti kérelméről   Részletek
 2017.11.16  312/2017.(XI.16.)  A Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervéről   Részletek
 2017.11.16  311/2017.(XI.16.)  Megállapodás megkötéséről a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel az általa működtetett szociális intézmények fejlesztésének finanszírozására   Részletek
 2017.11.16  310/2017.(XI.16.)  Önkormányzati tulajdonban lévő tárgyi eszközök átadásáról a Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája részére   Részletek
 2017.11.16  309/2017.(XI.16.)  a magyar állam tulajdonában álló 5105 hrsz alatti ingatlan út építéséhez szükséges részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről   Részletek
 2017.11.16  308/2017.(XI.16.)  Szándéknyilatkozat lőtérrel is rendelkező multifunkciós honvédelmi sportközpont létesítéséről   Részletek
 2017.11.16  307/2017.(XI.16.)  Haszonbérleti szerződés megkötéséről a Pécsi Zöld Kör egyesülettel a Balokány-Pepita pályázathoz   Részletek
 2017.11.16  306/2017.(XI.16.)  Közalapítvány az Újhegyi Városrészért és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról   Részletek
 2017.11.16  305/2017.(XI.16.)  Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása tárgyú Támogatási Szerződés megkötéséről   Részletek
 2017.11.16  304/2017.(XI.16.)  az Egészségügyi alapellátás fejlesztésével kapcsolatos Támogatási Szerződések utólagos jóváhagyásáról (TOP-6.6.1)   Részletek
 2017.11.16  303/2017.(XI.16.)  Az iskolai, óvodai és bölcsődei intézmények energetikai korszerűsítése tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról és feladatátadási megállapodások megkötéséről (TOP-6.5.1-16)   Részletek
 2017.11.16  302/2017.(XI.16.)  "Zöld Város kialakítása" tárgyú fejlesztésekkel kapcsolatos Támogatási Szerződések megkötéséről (TOP-6.3.2-16)   Részletek
 2017.11.16  301/2017.(XI.16.)  A "Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében " tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosításáról (TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001)   Részletek