Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak határozatai

Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testületek üléseinek anyagai találhatók meg.

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson
IDE!


 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 122) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Határozat száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  203/2018. (X.17.)  Kaló Attiláné méltányossági rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelme a II.sz. Területi Szociális Központ illetékességi területén   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  204/2018. (X.17.)  Özv. Vörös Jenő Józsefné méltányos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelme a III. sz. Területi Szociális Központ illetékességi területén   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  205/2018. (X.17.)  Frank Lászlóné lakásbérleti jogviszonyának másik önkormányzati lakás bérbeadásával történő megszüntetése   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  206/2018. (X.17.)  Kovács János lakásbérleti jogviszonyának másik önkormányzati lakás bérbeadásával történő megszüntetése   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  207/2018. (X.17.)  Szabadi Tiborné lakásbérleti jogviszonyának másik önkormányzati lakás bérbeadásával történő megszüntetése   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  208/2018. (X.17.)  A Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A. 8. emelet 1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  209/2018. (X.17.)  Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása iránti kérelmek   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  210/2018. (X.17.)  Lakásbérleti szerződések újbóli megkötése iránti kérelmek   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  216/2018. (X.17.)  Dr. Horváth Bella Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság, egészségügyi szolgáltató, feladat-ellátási szerződésének módosítása   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  217/2018. (X.17.)  OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, egészségügyi szolgáltató, feladat-ellátási szerződésének módosítása   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  218/2018. (X.17.)  A Pécsi Városi Tenisz Club beszámolójának elfogadása   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  220/2018. (X.17.)  A Pécs, Munkácsy Mihály utca 23. szám 1. emelet 7. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelem   Részletek
 Népjóléti és Sport Bizottság  2018.10.17  221/2018. (X.17.)  az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra a bentlakó bérlők által benyújtott vételi kérelmek elbírálása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  311/2018. (X.17.)  „A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés - EFOP-4.1.8-16-2017-00013” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  312/2018. (X.17.)  „A bölcsődei, óvodai és iskolai intézmények energetikai korszerűsítési projektjeihez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00002, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  313/2018. (X.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek újra alkotásához szükséges településtervezői munka ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  342/2018. (X.17.)  „Lámpás patak rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  343/2018. (X.17.)  „Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  344/2018. (X.17.)  „Meszes patak rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  345/2018.(X.17.)  A „Nagy Imre út fejlesztése műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 292/2018. (IX.19.) számú határozat módosítása (TOP-6.4.1-15-PC1-2017-00002)   Részletek