Adótartozások

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakban közzé teszi a 2017.december 29. nappal fennálló 100 ezer - magánszemélyek esetében 50 ezer - forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  Jogi személyek listája
  Magánszemélyek listája