Tájékoztatók
Pécs településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló rendelete (tervezet)

  Részletek


Pécs településképi arculati kézikönyve (tervezet)

  Részletek


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 21. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Véleményeztetési dokumentáció
  A kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről szóló közgyűlési határozat
  Hirdetmény a véleményeztetési eljárás lezárásáról
  Jegyzőkönyvi kivonat a Közgyűlés 2017. 11. 16-i üléséről
  Megalkotott módosító rendelet


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 20. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Előzetes véleményeztetési dokumentáció


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 19. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Véleményeztetési dokumentáció


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2017. évi 19-20-21. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Hirdetmény a 19-20-21. sz. módosítási eljárások partnerségi egyeztetéséről, lakossági fórum megtartásáról


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2017. évi 18. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Hirdetmény a 18. sz. módosítási eljárás véleményezésének lezárásáról
  A 18. sz. módosítási eljárás Záró véleményezési dokumentációja
  A megalkotott módosító rendelet
  A módosítást követően az építési szabályzat egységes szerkezetben a 2017. október 14-én hatályos állapot szerint
  A módosító rendelet megalkotását tárgyaló közgyűlési ülés jegyzőkönyvi kivonata


Magyarszéphely településképi arculati kézikönyv (MINTA)

  RészletekPécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 2017-2022

  Részletek


Pécsi Családbarát Szolgáltató címet a nyertek a Területi Szociális Központok

  RészletekPécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

 Részletek (pdf)


Perkapu - letölthető nyomtatványok

 Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
 Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben


Hőség elleni védekezéssel kapcsolatosan fontos tanácsok, javaslatok

 Részletek (pdf)


2016.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


2015.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat megvalósítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)
 Településtervezői munkarész (pdf)2014. évi összevont jelentés a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

 Letöltés (pdf)Egyesületi - alapítványi támogatások 2015

 Támogatási kérelem - letöltés
 Szakmai beszámoló űrlap- letöltés
 Elszámoló űrlap - letöltésKözterületen elhelyezett képfelvevők

 Letöltés (pdf)


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály ellenőrzési terve

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepció

 Részletek

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 321/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 320/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Polgármesteri Kiküldetések

 Részletek

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje 2017. május hónapban

 Részletek

Tájékoztató a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeiről és azok felhasználásról

 2012.
 2013.
 2014. 1. negyedév
 2014. 1. félév
 2014. 3. negyedév
 2015. 1. félév

Tájékoztató a Pécsi Vízmű körül kialakult jogvita lezárása tárgyában kötött szerződésekről

 Megszüntetési, elszámolási megállapodás (pdf)
 Részvény adás-vételi szerződés (pdf)
 Letéti szerződés (pdf)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzései

 2008 (pdf)
 2009-1 (pdf)
 2009-2 (pdf)
 2010-1 (pdf)
 2010-2 (pdf)
 2011 (pdf)


Ökováros-Ökorégió program

 program (pdf)


Menetrend szerinti személyszállításról szóló összevont jelentés

 Jelentés (2011.) (pdf)Jelentés várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről

 Jelentés (2012.) (pdf)Közművelődési megállapodások

 Hirdetmény (pdf)
 Közművelődési megállapodások (pdf)
 Közművelődési Tanács (pdf)Veszélyes ipari üzemek, SEVESO II.

SEVESO nyilvános adatok A jogszabályok adta felhatalmazás, illetve a benne foglalt előírások teljesítése érdekében az érdeklődők az alábbi linkre kattintva megtekinthetik a Seveso II. irányelv szerint ún. Felső küszöbértékű megyei veszélyes üzem adatait, illetve a hozzá tartozó lakossági tájékoztató kiadványt, a biztonsági jelentést, valamint hatósági határozatot.

 Lakossági Tájékoztató MOL Pécs Bázistelep
 Biztonsági Jelentés MOL Pécs Bázistelep
 Biztonjági Jelentés Hatósági határozata - MOL Pécs BázistelepPécs Megyei Jogú Város Energiastratégiája

 Energiastratégia (pdf)Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedés-fejlesztési terve


 Felmérés munkarész (pdf)
 Elemzés munkarész (pdf)
 Stratégia és program (pdf)
 Mellékletek (pdf)


 Megvalósíthatósági tanulmány 1 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 2 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 3 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 4 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 5 (pdf)Pécs Megyei Jogú Város Operacionális Auditálása

 Vezetői összefoglaló (pdf)

 Mélytérkép (pdf)

 Javaslatok (pdf)


 1.4.b számú melléklet (pdf)
 4. számú melléklet (pdf)
 5. számú melléklet (pdf)


Pécs Város hosszú- és középtávú stratégiája

 Vezetői összefoglaló

 Helyzetelemzés

 Térkép mellékletek

 Városrészek elemzése

 Stratégia


Pécs Város településfejlesztési koncepciója

 Településfejlesztési koncepció (pdf)

 Határozat 546/2009 (XI.26.)


EKF megvalósíthatósági tanulmányok

 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

 Közterek és parkok újjáélesztése

 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont


Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

  Pécs IVS

  Pécs antiszegregációs terve


Pécs a befogadó város - küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

  Stratégiai koncepció 2014-2020


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2015. évi felülvizsgálata

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2016. évi soron kívüli felülvizsgálata


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021

  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021