Tájékoztatók
Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve 2018. évi 2. számú módosítási eljárásának véleményezési dokumentációja:

  Lakossági fórum
  Településképi rendelt tervezet
  Településképi arculati kézikönyv tervezet


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 22. sz. módosítási eljárás 34. sz. módosítási indítványát tartalmazó rendeletalkotás:

  Elfogadási dokumentáció
  Megalkotott módosító rendelet
  Kivonat a Közgyűlés 2018. szeptember 20-i üléséről


Előzetes tájékoztató Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve 2018. évi 2. számú módosítási eljárásáról.

  Előzetes tájékoztatási dokumentáció


Tájékoztató Pécs Város Egészségügyéért Közalapítvány megszűntetéséről

  Dokumentum


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2018. évi 25. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Előzetes tájékoztatási dokumentáció


Adatvédelmi tájékoztató

  Dokumentum


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 24. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  A kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről szóló döntés
  Döntés az eljárás megindításáról
  Véleményeztetési dokumentáció
  Hirdetmény a lakossági fórumról


Településkép védelem

A településkép védelméről törvény szóló 2016. évi LXXIV. törvény célként fogalmazta meg a települések sajátos településképének védelmét úgy, hogy az széles körű társadalmi bevonás és konszenzus által egy önálló, új önkormányzati rendeletben kerüljön meghatározásra. A településkép védelme a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását célozza meg. Pécs város településképi arculati kézikönyve és a településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 2017. január 1-től alkalmazható.

A településkép védelméről szóló új rendeletben a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával és az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja a város.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készített településképi arculati kézikönyv a település természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A szemléletformáló kézikönyv közérthető módon mutatja be a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában tesz javaslatot a településképhez illeszkedő építészeti megoldások és elemek alkalmazására. A polgármester a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetett.

 Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
 Pécs Megyei Jogú Város Településképi Arculati KézikönyvePécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 22. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Előzetes tájékoztatási és véleményezési dokumentáció
  Hirdetmény a lakossági fórumról
  Döntés a Véleményezési dokumentációról
  Véleményezési dokumentáció
  Egyeztető tárgyalás dokumentációja
  Döntés a véleményezés lezárásáról
  Hirdetmény a véleményezés lezárásáról
  Záróvéleményezési dokumentáció


Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 20. sz. módosítási eljárásának véleményezése

  Előzetes véleményeztetési dokumentáció
  Véleményeztetési dokumentáció
  Záróvéleményeztetési dokumentáció
  Módosító rendelet 1.
  Módosító rendelet 2.
  Kivonat az Közgyűlés április 19-i jegyzőkönyvéből
  Kivonat az Közgyűlés április 19-i jegyzőkönyvébőlPécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 2017-2022

  Részletek


Pécsi Családbarát Szolgáltató címet a nyertek a Területi Szociális Központok

  RészletekPécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

 Részletek (pdf)


Hőség elleni védekezéssel kapcsolatosan fontos tanácsok, javaslatok

 Részletek (pdf)


2016.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


2015.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat megvalósítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)
 Településtervezői munkarész (pdf)2014. évi összevont jelentés a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

 Letöltés (pdf)Egyesületi - alapítványi támogatások 2015

 Támogatási kérelem - letöltés
 Szakmai beszámoló űrlap- letöltés
 Elszámoló űrlap - letöltésKözterületen elhelyezett képfelvevők

 Letöltés (pdf)


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály ellenőrzési terve

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepció

 Részletek

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 321/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 320/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Polgármesteri Kiküldetések

 Részletek

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje 2017. május hónapban

 Részletek

Tájékoztató a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeiről és azok felhasználásról

 2012.
 2013.
 2014. 1. negyedév
 2014. 1. félév
 2014. 3. negyedév
 2015. 1. félév
 2017. év

Tájékoztató a Pécsi Vízmű körül kialakult jogvita lezárása tárgyában kötött szerződésekről

 Megszüntetési, elszámolási megállapodás (pdf)
 Részvény adás-vételi szerződés (pdf)
 Letéti szerződés (pdf)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzései

 2008 (pdf)
 2009-1 (pdf)
 2009-2 (pdf)
 2010-1 (pdf)
 2010-2 (pdf)
 2011 (pdf)


Ökováros-Ökorégió program

 program (pdf)


Menetrend szerinti személyszállításról szóló összevont jelentés

 Jelentés (2011.) (pdf)Jelentés várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről

 Jelentés (2012.) (pdf)Közművelődési megállapodások

 Hirdetmény (pdf)
 Közművelődési megállapodások (pdf)
 Közművelődési Tanács (pdf)Veszélyes ipari üzemek, SEVESO II.

SEVESO nyilvános adatok A jogszabályok adta felhatalmazás, illetve a benne foglalt előírások teljesítése érdekében az érdeklődők az alábbi linkre kattintva megtekinthetik a Seveso II. irányelv szerint ún. Felső küszöbértékű megyei veszélyes üzem adatait, illetve a hozzá tartozó lakossági tájékoztató kiadványt, a biztonsági jelentést, valamint hatósági határozatot.

 Lakossági Tájékoztató MOL Pécs Bázistelep
 Biztonsági Jelentés MOL Pécs Bázistelep
 Biztonjági Jelentés Hatósági határozata - MOL Pécs BázistelepPécs Megyei Jogú Város Energiastratégiája

 Energiastratégia (pdf)Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedés-fejlesztési terve


 Felmérés munkarész (pdf)
 Elemzés munkarész (pdf)
 Stratégia és program (pdf)
 Mellékletek (pdf)


 Megvalósíthatósági tanulmány 1 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 2 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 3 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 4 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 5 (pdf)Pécs Megyei Jogú Város Operacionális Auditálása

 Vezetői összefoglaló (pdf)

 Mélytérkép (pdf)

 Javaslatok (pdf)


 1.4.b számú melléklet (pdf)
 4. számú melléklet (pdf)
 5. számú melléklet (pdf)


Pécs Város hosszú- és középtávú stratégiája

 Vezetői összefoglaló

 Helyzetelemzés

 Térkép mellékletek

 Városrészek elemzése

 Stratégia


Pécs Város településfejlesztési koncepciója

 Településfejlesztési koncepció (pdf)

 Határozat 546/2009 (XI.26.)


EKF megvalósíthatósági tanulmányok

 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

 Közterek és parkok újjáélesztése

 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont


Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

  Pécs IVS

  Pécs antiszegregációs terve


Pécs a befogadó város - küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

  Stratégiai koncepció 2014-2020


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2015. évi felülvizsgálata

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2016. évi soron kívüli felülvizsgálata


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021

  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021